Lunyr Coin (LUN) là gì? Thông tin và cách mua bán giao dịch Lunyr Coin (LUN)?

Lunyr Coin (LUN) là gì? Thông tin về đồng Lunyr Coin (LUN)? Cách mua bán giao dịch Lunyr Coin (LUN)? Lunyr Coin (hay còn gọi là LUN) được phát triển dựa trên Ethereum Blockchain phân cấp.

Lunyr Coin (LUN) là gì ? Sự ra đời Lunyr Coin (LUN)?

Lunyr Coin được tạo ra giúp cho người tham gia vào mạng lưới để đem lại lợi nhuận cho toàn bộ hệ thống, người đóng góp vào có thế chỉnh sửa thông tin để nhận được giải thưởng trên nền tảng Ethereum.

Lunyr Coin được thưởng cho những nhà đầu tư để họ có thể đóng góp thông tin đáng tin cậy và hữu ích. Tất cả cộng tác viên có thể đóng góp và phát triển thông phần vào mạng của Lunyr Coin.

Lunyr Coin (LUN) của hôm nay (13/4/2018)

$9,49 USD (10,94%)

1 LUN = 0,00120764 BTC

Quy đổi VNĐ 1 LUN = ~ 215.730 đồng

Giá trị vốn hóa thị trường $21.812.968

Thanh khoản (24h) $3.944.350

Tổng LUN hiện có 2.297.853 LUN

Thông tin của Lunyr Coin (LUN)? Có nên đầu tư vào Lunyr Coin (LUN)?

Lunyr Coin được sử dụng để mua bán quảng cáo qua mạng để tất cả người đóng góp được nhận LUN Coin trong thời gian hai tuần tới.

Nhóm phát triển của Lunyr Coin

Lunyr Coin được tạo ra mục đích thực hiện các giao dịch để chủ đề thích hợp và quen thuộc những cộng tác viên khác nhau. Cách sử dụng các cộng tác viên làm người phản biện qua đó họ có thể đảm bảo rằng họ có ý định hỗ trợ hệ thống tổng thể.

Hướng dẫn mua bán, giao dịch Lunyr Coin (LUN) đơn giản và an toàn nhất

Hiện tại Lunyr Coin được giao dịch trên 4 sàn lớn chính là: Bittrex, Liqui, CryptoDerivatives và HitBTC. Nhà đầu tư Việt có thể tham gia ngay hôm nay bằng cách mua BTC và chuyển về 1 trong 4 ví trên.

Tin tức bitcoin chia sẻ thông tin về sàn giao dịch phí thấp và an toàn: https://kenniex.com/

Lunyr Coin (LUN) là gì? Thông tin và cách mua bán giao dịch Lunyr Coin (LUN)?
Tagged on:             

Related Posts

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *